Liczba odwiedzin strony: 117103 Osób na stronie: 4
 

Andrzej Jóźwiak

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 3 poz. 35 - Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów dz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 2000 r.) Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 166, poz. 1212) w § 6 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:   1)   w pkt 1 wyrazy "0,15%" zastępuje się wyrazami "0,11%",   2)   w pkt 2 wyrazy "0,045‰" zastępuje się wyrazami "0,033‰". § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.
KRS 0000053573 - CETCO-POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CETCO-POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
13A-STREFA 12-100 KORPELE SZCZYTNO SZCZYCIEŃSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(89) 624-92-79 (89) 624-97-32 biuro@cetco.pl http://www.cetco.pl
NIP: REGON: KRS:
745-159-43-30 510706053 0000053573
KRS 0000053572 - ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU ZWIĄZEK ZAWODOWY 2001-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOCHCICKA 14 42-700 LUBLINIEC LUBLINIEC LUBLINIECKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 151982078 0000053572
KRS 0000053571 - SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA "JANINA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA "JANINA" SPÓŁDZIELNIA 2001-10-16 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GÓRNICZA 23 32-590 LIBIĄŻ LIBIĄŻ CHRZANOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 273150966 0000053571
KRS 0000053570 - CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŻYTNIA 1 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA ŚRODA ŚLĄSKA ŚREDZKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(71) 317-23-84, (71) 317-37-99 (71) 317-37-99 sekretariat@centrala-nasienna.pl http://www.centrala-nasienna.pl
NIP: REGON: KRS:
913-000-37-92 930703960 0000053570
KRS 0000053568 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ISTEBNA ZAOLZIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ISTEBNA ZAOLZIE STOWARZYSZENIE 2001-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1244 43-470 ISTEBNA ISTEBNA CIESZYŃSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
548-221-31-44 72284240 0000053568
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Brzeziny HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Andrzej Jóźwiak
adwokat łódzkieradca prawny łódzkienotariusz łódzkiesyndyk łódzkiekancelaria prawna łódzkiedoradztwo prawne łódzkieprawnikReklama